Autobusy KAVKA, a.s.

chci jet

DO PRAHY


nebo

Z PRAHY

Integrovaný plán rozvoje města Mostu - DOPRAVA

Jako partneři podporujeme projekt dopravního informačního systému budovaného společností DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Program: Regionální operační program NUTS II Severozápad

www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Projekt Informační systém - CZ.1.09/1.1.00/76.01327

realizace projektu:
datum zahájení: 6. 1. 2012
datum ukončení: 30. 11. 2015
fyzická realizace projektu
datum zahájení: 13. 1. 2012
datum ukončení: 30. 11. 2015

Celkové způsobilé náklady projektu: 39 559 615,84 Kč

Partneři projektu:

Statutární město Most.
Autobusy Kavka, a.s.
Student Agency, k.s.
Mgr. Milan Fencl - Intus
Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.
Chemstav Litvínov, s.r.o.
ČSAD Slaný, a.s.
Karel Mudroch

Hlavním cílem projektu, který je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Mostu – DOPRAVA, je prostřednictvím zavedení nového informačního systému zkvalitnit poskytované služby MHD na území města Mostu za účelem zvýšení atraktivnosti a využívání MHD co do přesnosti dodržování stanovených jízdních řádů a zvýšení informovanosti cestujících se zaměřením na návaznost a možnosti přestupů mezi jednotlivými linkami.

Náročnost cíle projektu odpovídá i množství aktivit, které je nutné v jeho rámci realizovat.

Dílčími cíli projektu je zvýšení kvality mobility obyvatel všech skupin ve městě Most včetně zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel.